Doe je mee met de Pokémon Parade?

Deze zomer reist de Pokémon Parade door Nederland. Kom gezellig spelen en maak kennis met Pikachu en zijn vriendjes!

Tijdens de Pokémon Parade kunnen kinderen genieten van tal van speciale Pokémon activiteiten. Zo kunnen ze de nieuwste Nintendo 3DS Pokémon Omega Ruby en Alpha Saphire games spelen, alles leren over de Pokémon ruilkaarten, als Pokémon trainer op de foto in een speciale Pokémon setting, zich laten schminken als hun favoriete Pokémon, kleurplaten kleuren, een levensgroot potje Pokémon memory spelen en nog veel meer!

Klik op de tab 'Tijden en Locaties' hierboven, en ontdek waar je de Pokémon Parade deze zomer kunt bezoeken.

Op sommige locaties kun je, naast alle Pokémon activiteiten, ook verschillende Mario games en het spel Splatoon spelen (zie tab 'Tijden en locaties').

Tot ziens op de Pokémon Parade!

Pokemontour_tent.jpg
Sorteren op Datum
20-09-2015

Speeldag Hoorn

Exacte locatie: Spoorstraat/Lelystraat. Op deze locatie kun je, naast alle Pokémon activiteiten, ook verschillende Mario games en het spel Splatoon spelen. Locatie: Hoorn Tijd: 12:00 - 17:00
24-05-2015 - 25-05-2015

Pretpark Drouwenerzand

Exacte locatie: cateringplein Locatie: Drouwen Tijd: 10:00 - 17:30
20-06-2015 - 21-06-2015

Alles Kids Drenthe

Exacte locatie: bij de kerk. Op deze locatie kun je, naast alle Pokémon activiteiten, ook verschillende Mario games en het spel Splatoon spelen. Locatie: Emmen Tijd: 11:00 - 17:00
24-07-2015 - 26-07-2015

Pret! Festival

Locatie: Eindhoven Tijd: 11:00 - 17:00
27-06-2015 - 28-06-2015

Drakenland (Grolsch Drakenbootfestival)

Op deze locatie kun je, naast alle Pokémon activiteiten, ook verschillende Mario games en het spel Splatoon spelen. Locatie: Apeldoorn Tijd: 10:00 - 18:00
Sorteren op Datum

Deelnamevoorwaarden Pokémon foto-wedstrijd

ALGEMENE VOORWAARDEN

De onder Specifieke Deelnamevoorwaarden genoemde wedstrijd hieronder, bedoeld om de genoemde prijzen te winnen, is een initiatief van Nintendo Benelux B.V., Zoomstede 21, 3431 HK Nieuwegein (Nintendo).

Deelname aan de wedstrijd houdt aanvaarding in van deze algemene voorwaarden, de Specifieke Deelnamevoorwaarden en van eventuele beslissingen van Nintendo betreffende de wedstrijd.

De wedstrijd staat open voor personen die op het Nederlands grondgebied wonen, met uitzondering van personeelsleden en medewerkers van Nintendo of betrokken toeleveranciers.

Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers te hebben voor deelname aan de wedstrijd. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan Nintendo ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen. Nintendo heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen alsmede van bewijs van de nodige toestemming voor deelname.

Nintendo is op geen enkele manier niet aansprakelijk indien de (duur van de) wedstrijd om welke reden dan ook wordt gewijzigd, aangepast of geannuleerd en niet wordt overgegaan tot prijsuitreiking.

Nintendo heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

Nintendo is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de opgave door de deelnemer van verkeerde of incomplete informatie, zoals telefoonnummer, e-mail- en/of huisadres, waardoor de deelnemer niet of niet tijdig kan worden bereikt.

Indien de genoemde prijzen niet meer of zeer moeilijk te verkrijgen zijn, behoudt Nintendo zich het recht voor een gelijkwaardige alternatieve prijs aan te bieden.

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.

De winnaars geven Nintendo uitdrukkelijk de toestemming hun namen zowel op de website www.nintendo.nl als op de Facebook pagina (www.facebook.com/Nintendo3DSNederland) en de Twitter-pagina (www.twitter.com/NintendoNL) te vermelden conform de Privacy Verklaring hieronder.

De prijzen zullen ter persoonlijke attentie van de winnaars per post verstuurd worden. Zodra een prijs is verstuurd, is Nintendo niet verantwoordelijk worden voor een vertraging in ontvangst of problemen met het post-, internet- en/of mailverkeer.

Nintendo kan te allen tijde de Algemene Voorwaarden en de Specifieke Deelnamevoorwaarden wijzigen. Wij raden daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Nintendo garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Nintendo aan het beheer van de website(s) besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de wedstrijd deel te nemen.

Indien een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Nintendo georganiseerde wedstrijd, dan kan de deelnemer deze binnen 3 werkdagen nadat het feit dat aanleiding geeft tot de klacht zich heeft voorgedaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Nintendo kenbaar maken door middel van het sturen van een e-mail naar contact@nintendo.nl met als titel de naam van de specifieke wedstrijd (hieronder vermeld).

Nintendo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de wedstrijd maakt.

In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden en/of de Specifieke Deelnamevoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Nintendo. Besluiten van de directie van Nintendo zijn niet voor beroep vatbaar.

Over de uitslag of de Algemene Voorwaarden en/of de Specifieke Deelnamevoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd, noch telefonisch contact worden opgenomen met Nintendo.

Nederlands recht is van toepassing.

SPECIFIEKE DEELNAMEVOORWAARDEN:

Pokémon Parade: Pokémon Foto-wedstrijd

Door deelname aan de wedstrijd accepteert de deelnemer deze Specifieke Deelnamevoorwaarden, in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en deze Specifieke Deelnamevoorwaarden, hebben de bepalingen van de Specifieke Deelnamevoorwaarden voorrang.

De wedstrijd vindt plaatst gedurende de Pokémon Parade en loopt telkens tot 48 uur na afloop van elk evenement. De begindatum is 24 mei. Per locatie vindt 1 wedstrijd plaats. Een einddatum is nog niet bekend. Nintendo kan deze ten alle tijden bepalen. De voorlopige kalender is terug te vinden op: www.nintendo.nl/evenementen

Specifieke deelname-voorwaarden per actie:

Om kans te maken op één van de ter beschikking gestelde prijzen, is vereist dat:

- Maak een foto voor de foto wand, in de Pokémon tent.

- Deze foto dient vervolgens op Instagram of Twitter geplaatst te worden met de vermelding #PokemonParade en @NintendoNL.

- Indien er kinderen op de foto staan, zorg er dan wel voor dat je toestemming hebt van ouders/voogd van dit kind.

- Deelnemen om kans te maken op de prijs kan telkens vanaf de start van het evenement tot 48 uur na afloop van het evenement.

Nintendo kiest de winnaars op basis van creativiteit en originaliteit van een foto. Winnaars worden uiterlijk een week na de actie bekend gemaakt op de website www.nintendo.nl en op de twitter-pagina https://twitter.com/NintendoNL.

- Voor deelname via Instagram wordt met de winnaar middels Instagram Direct contact opgenomen. De winnaar dient binnen 7 dagen te reageren op dit bericht. Indien de winnaar niet middels Instagram Direct reageert, zal de prijs worden toegekend aan een andere deelnemer.

- In het Instagram Direct bericht zal Nintendo vragen naar een e-mailadres van de deelnemer waarop verder gecommuniceerd kan worden.

- Voor deelname via Twitter, geldt het volgende: zodra de winnaar bekend is gemaakt, dient hij/zij een mail met een screenshot van zijn/haar Twitter-profiel, wanneer hij/zij is ingelogd*, en persoonsgegevens te sturen naar prijsvraag@nintendo.nl om de prijs te kunnen ontvangen.

* Dit dient enkel als bewijs en zal niet worden bewaard of gebruikt

- De winnaar ontvangt een Pokémon pakket

- De prijs wordt per post opgestuurd binnen 3 weken nadat de adresgegevens zijn ontvangen van de winnaar.

Door een foto op Instagram of Twitter te plaatsen met #PokemonParade garandeert de deelnemer dat zij/hij alle vereiste rechten en toestemming heeft om die foto te plaatsen alsmede voor het verdere gebruik ervan door Nintendo. Iedere deelnemer verbindt er zich verder toe geen foto’s te plaatsen op Instagram die inbreuk maken op het auteursrecht, recht op privacy, portretrecht, merkenrechten of andere rechten van derden.

Deelname aan deze wedstrijd geeft Nintendo het recht om de foto’s te herpubliceren op de website van Nintendo, Facebook pagina (www.facebook.com/Nintendo3DSNederland), nieuwsbrief en Twitter (https://twitter.com/nintendonl). De deelnemer stemt hiermee in door het gebruik van de vermelding #PokémonParade op Instagram of Twitter.

PRIVACY VERKLARING

Nintendo eerbiedigt uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. Nintendo Benelux B.V, Zoomstede 21, 3431 HK Nieuwegein als organisator van de wedstrijd en Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, D-63760 Grossostheim, Duitsland, (gezamenlijk “Nintendo”), maken uitsluitend gebruik van en verwerken uw persoonsgegevens in de mate dat en voor de tijd die nodig is voor de wedstrijd en overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw deelname aan de wedstrijd mogelijk te maken. Nintendo zal in het bijzonder uw gegevens niet overdragen aan enige derde partij en/of uw gegevens gebruiken/verwerken voor promotionele of andere doeleinden anders dan deze die expliciet vermeld zijn. Ondernemingen die eventueel diensten aanbieden in het kader van de organisatie van de wedstrijd, handelen namens Nintendo en zijn verplicht om gegevens te verwerken overeenkomstig de hierin beschreven principes en worden niet als derde beschouwd.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt onder controle en toezicht van Nintendo. Nintendo heeft de nodige maatregelen genomen om te vermijden dat niet-gemachtigde personen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en/of dat deze op onrechtmatige wijze zouden worden verwerkt, verloren zouden gaan, vernietigd of beschadigd zouden worden. In de mate dat uw persoonsgegevens toegankelijk zouden zijn voor verwerkers heeft Nintendo de nodige contractuele regelingen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens en, meer in het bijzonder, hun verwerking te garanderen conform de vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens.

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en schriftelijk te vragen dat foutieve gegevens worden gecorrigeerd.

Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt de deelnemer in met de verwerking van persoonsgegevens zoals hierboven omschreven.

Pokémon Mini Guide

Tijdens de Pokémon Parade kun je gratis de Pokémon Mini Guide* afhalen. In deze gids vind je onder andere informatie over de verhaallijn, Pokémon karakters, speciale evoluties, uitleg over de video game, speluitleg over het kaartspel en nog veel meer.

* Zolang de voorraad strekt.

Pokemon_Guide.png