Verwerking van de batterij aan het eind van zijn levenscyclus

CI_ConsumerInformation_Wastebinsymbol.jpg

Het weggooien van draagbare en oplaadbare batterijen is gereguleerd onder nationale en Europese wetgeving. Aangezien batterijen zware metalen zoals lood, kwik en cadmium bevatten die ernstige schade aan het milieu en de gezondheid kunnen toebrengen, moeten deze batterijen apart worden ingezameld en gerecycled. Plak de pluspool (+) en minpool (–) af met plakband voordat je een batterij weggooit.

Batterijen zijn voorzien van een symbool van een doorgekruiste container, wat betekent dat ze niet mogen worden weggegooid met het huishoudelijk afval.

Als consument heb je mogelijk een wettelijke plicht om je gebruikte batterijen te scheiden van het huishoudelijk afval, en ze naar een inzamelpunt te brengen om te worden gerecycled. Er zijn in je omgeving verschillende inzamelpunten voor batterijen waar je gebruikte batterijen kunt inleveren, zoals winkels die batterijen verkopen, en gemeentelijke afvalinzamelingspunten. In sommige landen zijn er ook inzamelcontainers en -dozen beschikbaar in scholen en andere publieke gebouwen.

De verkoopprijs van Nintendo-producten met batterijen omvat ook de kosten voor de inzameling en het recyclen van batterijen.

Zoek bij jou in de buurt een inleverpunt voor batterijen: http://locator.stibat.nl/