Verwerking van dit product aan het eind van zijn levenscyclus

CI_wastebinsymbol_bar_2.jpg

Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat dit product niet samen met het huisvuil moet worden weggegooid. Afval van elektrische en elektronische apparaten kan gevaarlijke stoffen bevatten. Als deze niet op de juiste manier worden verwerkt, kunnen deze schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Neem in plaats daarvan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over inzamel- en recyclemogelijkheden, of met je plaatselijke Nintendo-winkelier, die dit product mogelijk gratis terugneemt om het te laten recyclen wanneer je een soortgelijk nieuw product koopt. Op die manier help je ervoor te zorgen dat de apparatuur op de juiste wijze wordt behandeld en de onderdelen ervan op een milieuvriendelijke wijze verzameld, gerecycled of hergebruikt worden.