Boodschap van Satoru Shibata

Nintendo of Europe GmbH

Directeur: Satoru Shibata

CI17_CorporateSocialResponsibility_2016_Shibata.jpg

We luisteren naar onze stakeholders en bieden veilige producten en diensten

Al vele jaren heb ik het voorrecht gehad om leiding te geven aan Nintendo of Europe.

Als onderdeel van de Nintendo-familie erkennen we onze verantwoordelijkheid tegenover de samenleving. Zowel op wereldniveau als op Europees niveau is ons doel hetzelfde: iedereen die met Nintendo in aanraking komt, laten glimlachen. We streven ernaar om die filosofie in ons bedrijf te incorporeren. Met die doelstelling in ons achterhoofd denken we altijd na over de gevolgen van onze acties voor de Europese stakeholders.

We zijn een bedrijf dat games en entertainment levert. Veel van onze meest gewaardeerde klanten zijn daarom kinderen. Hun welzijn is erg belangrijk voor ons en we proberen daaraan bij te dragen door een veilige omgeving voor hen te creëren. We leggen ook sterk de nadruk op milieubescherming, inclusief de naleving van de strenge wet- en regelgeving op dit vlak.

Nintendo of Europe heeft de Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), een zelfregulerend orgaan dat verantwoordelijk is voor de classificatie van videogames in Duitsland, uit eigen beweging toestemming gegeven om te controleren of alle onlinediensten van Nintendo voldoen aan de Duitse regelgeving voor de jeugdbescherming. Daarnaast hebben we geprobeerd om de informatie over onze producten toegankelijker te maken voor ouders, zodat ze zich bewust zijn van de mogelijkheden rondom ouderlijk toezicht en kunnen zorgen dat hun kinderen veilig kunnen spelen.

In overeenstemming met de wereldwijde milieudoelstellingen van de Nintendo Group hebben we gewerkt aan de reductie van schadelijke chemicaliën en het terugdringen van de CO2-uitstoot bij onze productieprocessen. Bovendien hebben we ervaring opgedaan bij het beheer van chemische stoffen in onze volledige supply chain, inclusief externe fabrikanten die onderdelen voor Nintendo-producten leveren. Daarmee volgen we de Europese RoHS-richtlijn en de REACH-regelgeving.

We zullen verantwoordelijk blijven handelen bij alles wat we doen, zodat we iedereen die met Nintendo te maken heeft, kunnen laten glimlachen.

CI7_CorporateSocialResponsibility_Flags_euEU.png

Andere vestigingen van Nintendo in Europa hebben ook verschillende initiatieven op touw gezet in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bekijk voor meer informatie het CSR Report van 2016 (volledige versie).