1. Een plek om zomaar even langs te gaan

Iwata:

We zijn vandaag hier om te praten over de Nintendo eShop. Ik heb de mensen verzameld die de Nintendo eShop-applicatie en de content voor de applicatie hebben gemaakt. De Nintendo eShop is een nieuwe dienst die vanaf 7 juni beschikbaar is met een systeemupdate. Met deze nieuwe dienst, die uitsluitend voor het Nintendo 3DS-systeem is, kunnen gebruikers Nintendo 3DS-software downloaden, productvideo’s bekijken en andere dingen doen. Eerst wil ik graag dat iedereen zich voorstelt.

Nakaya:

Oké. Ik ben Kazuto Nakaya van de Network Business Department. Voor de Nintendo eShop was ik voornamelijk de applicatiemanager.

Iwata Asks
Imai:

Ik ben Daiji Imai, ook van de Network Business Department. Ik sta aan het hoofd van de consumentenzaken op het gebied van videodistributie.

Iwata Asks
Nakano:

Ik ben Takao Nakano van de Special-Planning & Development Department. Ik ben de manager die de leiding heeft over de 3D Classics-spelserie.

Iwata Asks
Tanaka:

Ik ben Kenta Tanaka van de Software Development & Design Department. Ik was de manager van de Virtual Console voor de Nintendo eShop.

Iwata Asks
Iwata:

Bedankt. Als eerste wil ik iets vragen over de Nintendo eShop. Samengevat is het een winkel voor het Nintendo 3DS-systeem die een soort integratie is van de Nintendo DSi Shop1 en het Nintendo-kanaal.2 Nakaya-san, jij bent sinds de Nintendo DSi Shop betrokken geweest bij onze online winkeldiensten. Wat heb je, met het oog op een punt dat aan verbetering toe was, deze keer geprobeerd te bereiken? 1Nintendo DSi Shop: software die is ingebouwd in de Nintendo DSi- en de Nintendo DSi XL-systemen, waarmee je Nintendo DSiWare kunt downloaden via internet. 2Nintendo-kanaal: een Wii-kanaal dat gratis kan worden gedownload in het Wii-winkelkanaal. Naast allerlei informatie en spelvideo’s die betrekking hadden op de Wii en Nintendo DS-systemen, kunnen gebruikers naar spellen zoeken van hun smaak met ‘Aanbevolen door anderen’, dat laat zien hoe andere spelers verschillende titels hebben beoordeeld.

Nakaya:

Toen ik was toegewezen aan de Nintendo eShop, zeiden mensen om me heen dat gebruikers dingen te zeggen hebben over de winkels. Dus ik was enigszins voorbereid, maar toen ik eenmaal begon, kwamen er uit de hele wereld rapporten over de Nintendo DSi Shop binnen met “Dit is niet goed!” en “Kun je niet zoiets doen?”. Dus daar begon ik mee.

Iwata:

Ik weet nog dat ik een in vergadering zei dat we winkelen leuker moesten maken, zodat de eShop een plek was waar je heen zou gaan als je niets bijzonders te doen had.

Nakaya:

Dat klopt. Dat zei je in het begin. Daarom besloten we de functies van het Nintendo-kanaal en het Wii-winkelkanaal te integreren, waarmee we meteen het aantal medewerkers verdubbelden. Toen kreeg ik de opdracht om de winkel een plek te maken waar je gewoon langs kwam om te kijken en misschien iets mee te nemen. Dat was niet makkelijk om uit te vinden. De schermontwerper had er ook moeite mee. Hij ging vaak naar echte spellenwinkels, gewone winkels en boekenwinkels om op een idee of een ontwerp te komen.

Iwata:

Tot nu toe zijn de winkels plekken geweest waar je met een bepaald doel naartoe ging, maar deze keer wilden we een plek maken waar je etalages kon kijken. Hoe heb je gekozen uit de vele verzoeken die binnenkwamen?

Nakaya:

Eerst maakte ik aanpassingen naar aanleiding van die verzoeken die we het vaakst kregen. Deze keer maakte ik een demodienst voor de Nintendo eShop en liet mensen het proberen. Toen vormden zich nieuwe meningen en bleken bepaalde dingen die verzocht waren, niet zo goed uit te werken, dus het veranderde geleidelijk aan.

Iwata:

Dat klopt. Met de Nintendo DSi Shop hadden we niet genoeg tijd voor ieders standpunt, dus we hadden een minimum aan functies erin verwerkt dat nodig was voor een winkel. Deze keer maakten jullie een werkend model dat op zichzelf werkte, los van de server, en jullie lieten het model rondgaan.

Nakaya:

Ja, ik maakte een demodienst die de applicatie zelfstandig kon draaien als het niet verbonden was met de server. Ik liet het iedereen vrij vroeg proberen, zodat ik veel meningen hoorde en het geleidelijk aan bijschaafde.

Iwata:

Kun je me vertellen over die dingen waarvan je eerst dacht dat ze belangrijk waren, maar die later niet zo cruciaal bleken te zijn, of over de ideeën die ontstonden nadat mensen het hadden geprobeerd?

Iwata Asks
Nakaya:

Met betrekking tot de zoekfuncties wilden veel mensen binnen gedetailleerde parameters kunnen zoeken. Maar toen de eShop vorm kreeg, begonnen we te benadrukken wat we als eerste wilden laten zien en wat voor soort winkel we als verkoper wilden, in plaats van ons te richten op de zoekfunctie voor klanten. Het aantal mensen dat een nauwkeurige zoekfunctie wilde, nam geleidelijk aan af.

Iwata:

Ik denk dat als je de klanten laat zoeken, de Nintendo eShop zijn doel niet vervult.

Nakaya:

Precies.

Iwata:

Deze keer kan de winkelmanager in elke regio vrijelijk de schapruimte opnieuw indelen, dus je besteedde veel aandacht aan hoe ze flexibel de schapruimte opnieuw konden indelen voor de klant.

Nakaya:

Ja, precies. Maar dit was onze eerste poging daartoe, dus ik ben er een beetje bezorgd over hoe het wordt. (lacht)

Iwata:

Het is erg belangrijk hoe de shopmanagers van de Nintendo eShop in elke regio functioneren. Je hoort misschien dat Amerika het heel goed doet of dat de winst in Europa er goed uitziet, dus de vaardigheden van elke shopmanager zullen zichtbaar worden.

Nakaya:

De regiomanagers voelen die druk. Ze hebben een winkelmanagersgroep gemaakt en verhuizen om bij te blijven, terwijl ze ook wat werkzaamheden delen met de verschillende regionale winkels.

Iwata:

Als de Nintendo eShop eenmaal een tijdje loopt, is het misschien interessant om een Iwata vraagt-sessie te houden die “Iwata vraagt: Nintendo eShop-managers internationaal” heet.

Nakaya:

Ja! Het zou interessant zijn om uit te vinden welke regio de beste eShop heeft.

Iwata:

We hebben zo hard gewerkt om dit systeem voor te bereiden, dat ik niet kan wachten om te zien hoe ze het hebben gebruikt.