Welkom bij de Nintendo-klantenservice

Krijg hulp voor je Nintendo-systemen, -software en -diensten

Software-update: 25 april 2018

Er is nu een software-update beschikbaar die toegang biedt tot nieuwe functies en aanpassingen in Splatoon 2. Om de software bij te werken start je de game op terwijl je Nintendo Switch-systeem is verbonden met het internet. De softwareversie na deze update is 3.0.0.

Inhoud van de update

Aanpassingen aan uitrusting

 • Er zijn nieuwe uitrustingen beschikbaar in de winkels.

Aanpassingen aan gamemuziek

 • Twee nieuwe songs toegevoegd die je hoort tijdens multiplayergevechten.

Aanpassingen aan singleplayerstand

 • Callie (van de Squid Sisters!) verschijnt bij de weekdierenwachtpost als je aan een bepaalde voorwaarde voldoet.

Aanpassingen aan profgevecht

 • Een nieuwe rang, Rang X, is nu beschikbaar.

Aanpassingen aan Splatfests

 • Wanneer de resultaten van splatfest worden getoond, worden percentages voor teamstemmen en winstpercentages nu weergegeven tot het honderdste cijfer achter de komma.
 • Als je zelf meedeed aan Splatfest-gevechten, nam je Splatfest-kracht tot nu toe niet af na een tijdje met een beperkt aantal bondgenoten te hebben gespeeld. Dit is aangepast, zodat het zelfs voor een korte tijd spelen met een ongunstig aantal spelers niet tot gevolg heeft dat je Splatfest-kracht afneemt.
 • Als je solo meerdere Splatfest-gevechten speelt met weinig bondgenoten, neemt je Splatfest-kracht niet af als je verliest. De periode dat je je daarvoor in die situatie moet bevinden is nu nog korter.

Aanpassingen aan standaardgevecht

 • Als je meerdere wedstrijden met weinig bondgenoten speelt, zal je versheidsmeter niet veranderen als je verliest.

Aanpassingen aan de multiplayerstand

 • Specificaties voor de volgende wapens zijn aangepast:

Wapen Omschrijving van de aanpassingen
.96 Kaliter
.96 Kaliter Deco
 • Het eerste schot verandert minder van richting, terwijl ook de tijd die nodig is om een maximale schotafwijking te bereiken bij continu schieten toeneemt.
Luna Blaster
Luna Blaster Neo
 • Groter gebied rondom je voeten wordt bedekt met inkt als je schiet.
L-3 Stompsnuit
L-3 Stompsnuit D
 • Grotere kans dat het gebied rondom je voeten met inkt wordt bedekt als je schiet.
Floeper
 • Schietafstand bij het indrukken van de ZR-knop om continu te schieten met ongeveer 4% vergroot.
 • Inktconsumptie bij het indrukken van de ZR-knop om continu te schieten met ongeveer 10% verminderd.
Dynamoroller
Gouden Dynamoroller
 • Aantal inktdruppels dat gegenereerd wordt door een horizontale zwaai is verhoogd en gaten tussen onbekliederd terrein bij het inkleuren van de grond of aanvallen zijn verkleind.
 • Inkt bedekt nu een groter gebied als je een horizontale zwaai uitvoert.
Flexroller
Foil Flexroller
 • Afstand aangepast waarbij de schade van een horizontale zwaai begint te verminderen. De afstand waarbij schade groter dan 100.0 is, is vergroot met 9% en schade groter dan 50,0 is vergroot met ongeveer 12%.
Inktkwast
Inktkwast Nouveau
 • De totale inktdekking gegenereerd door het zwaaien met de kwast is vergroot, waarbij de inktdekking dicht bij de speler het meeste vergroot is, waardoor het gemakkelijker wordt om gebieden van het terrein te bekliederen.
Octopoets
 • Het gebied rondom de voeten van de speler zal nu altijd worden bedekt met inkt als je schiet.
Bloplader
Firefin Bloplader
Heldenlader (replica)
 • Het gebied rondom de voeten van de speler zal nu altijd worden bedekt met inkt als je schiet.
Schelpschutter
Firefin Schelpschutter
 • Het gebied rondom de voeten van de speler zal nu altijd worden bedekt met inkt als je schiet.
E-liter 4K
Gemodde E-liter 4K
 • Het gebied rondom de voeten van de speler zal nu altijd worden bedekt met inkt als je schiet.
E-liter 4K met vizier
Gemodde E-liter 4K met vizier
 • Het gebied rondom de voeten van de speler zal nu altijd worden bedekt met inkt als je schiet.
Bamboem 14-A
 • Maximale schade verhoogd van 80,0 naar 85,0.
Spetbuizer
Gemodde Spetbuizer
 • Het gebied rondom de voeten van de speler zal nu altijd worden bedekt met inkt als je schiet.
Kelvin 525
 • Schietafstand na het uitvoeren van een duikrol met 13% verhoogd.
Plenzer
Sorella Plenzer
Heldenplenzer (replica)
 • Gebied dat bedekt wordt met inkt als je schiet is vergroot.
Kampeerplenzer
 • Het gebied dat onder de voeten van de speler wordt bedekt met inkt als de Plenzer open staat is vergroot.
 • Het gebied dat met inkt wordt bedekt is vergroot als de inhoud van de paraplu wordt afgevuurd.
 • De tijd om een nieuwe paraplu te maken nadat hij is vernietigd of afgevuurd, is van zes naar vijf seconden gegaan.

 • Specificaties voor de volgende subwapens zijn aangepast:

Subwapen Omschrijving van de aanpassingen
Inktgordijn
 • De tijd dat inktvulling begint, is met ongeveer een seconde verminderd.
 • Het is nu mogelijk om een muur te maken als de muur die je hebt gemaakt al in het level bestaat.
  • Als je een nieuwe muur maakt, verdwijnt de oude.
 • De minimale tijd voordat een geplaatste muur opent, is met ongeveer 15/60 seconde verminderd.
  • Deze wijziging vermindert de tijd totdat de muur opent wanneer deze wordt gemaakt op een vlakke ondergrond of met een neerwaartse helling met ongeveer 15/60 seconde.
  • Wanneer je een muur maakt tegen een opwaartse helling of een andere omstandigheid waardoor de muur onmiddellijk wordt geplaatst, verandert de snelheid van het openen van de muur niet.
Springschotel
 • Levensduur met ongeveer 20% verhoogd.
 • Vanwege bovenstaande verandering is de schade die bepaalde aanvallen doen ook aangepast.
  • Hoeveelheid schade van de Magistraal met ongeveer 58% verlaagd.
  • Hoeveelheid schade van Spetterbuien met ongeveer 67% verlaagd.
  • Hoeveelheid schade van Stompsnuit-wapens met ongeveer 20% verhoogd.
  • Hoeveelheid schade van Blaster-wapens met ongeveer 20% verhoogd.
  • Hoeveelheid schade van verticale zwaaiaanvallen met Roller-wapens met ongeveer 20% verhoogd.
Inktmijn
 • Als een speler de R-knop ingedrukt houdt, kan hij direct de inktvisvorm aannemen door op de ZL-knop te drukken, zelfs voordat de Inktmijn volledig is geplaatst.
Curlingbom
 • De radius van inktbedekking en schade door de explosie van de Curlingbom is verminderd als de R-knop is ingedrukt en direct wordt losgelaten.
 • Hoe langer de R-knop wordt ingedrukt, des te meer groeit de bom. Dit vergroot de inktbedekking en de radius van schade als hij ontploft.
 • De tijd voordat inktvulling begint, hangt nu af van hoelang de R-knop wordt ingedrukt.
Inktsprinkler
 • De inktconsumtie is verminderd van 70% naar 60% van de capaciteit van de inkttank.
 • De mate waarin minder gebied wordt bekliederd is evenredig aan de afstand tussen Inktsprinkler en terreinvloer verminderd.
 • Levensduur is met ongeveer 20% verlengd.
 • Vanwege bovenstaande verandering is de schade die bepaalde aanvallen doen ook aangepast.
  • Hoeveelheid schade van de Magistraal met ongeveer 58% verlaagd.
  • Hoeveelheid schade van Spetterbuien met ongeveer 67% verlaagd.
  • Hoeveelheid schade van stompsnuitwapens met ongeveer 20% verhoogd.
  • Hoeveelheid schade van blasterwapens met ongeveer 20% verhoogd.
  • Hoeveelheid schade van verticale zwaaiaanvallen met rollerwapens met ongeveer 20% verhoogd.
 • Bereik en gebied van inktbedekking gedurende de tijd na plaatsing totdat de uitvoer van Sprinkler begint te verzwakken is verminderd.

 • Specificaties voor de volgende speciale wapens zijn aangepast:

Speciaal wapen Omschrijving van de aanpassingen
Curlingbomkanon
 • Als subwapen verandert de grootte van Curlingbommen nu afhankelijk van hoelang de R-knop wordt ingedrukt. Curlingbommen die worden afgevuurd door het Curlingbomkanon hebben echter altijd dezelfde grootte.
  • Vanwege deze verandering is het gebied dat met inkt wordt bedekt terwijl Curlingbommen onderweg zijn iets vergroot.
  • Vanwege deze verandering is het gebied dat met inkt wordt bedekt en de hoeveelheid schade die wordt toegebracht door explosies van Curlingbommen iets verkleind.
Magistraal
 • De toegebrachte hoeveelheid schade is met ongeveer 10% verlaagd.
 • Als je de Magistraal gebruikt terwijl je binnen de barrière van je spawnplek bent, word je nu uit de barrière geschoten.

 • Specificaties voor de volgende vaardigheden zijn aangepast:

Vaardigheden Omschrijving van de aanpassingen
Inktvulling
 • Het effect is met ongeveer 6% versterkt als je in de kindvorm bent.
Speciaalspaarder
 • Het effect is waarschijnlijker met speciaalspaarder, zelfs als je minder uitrustingsonderdelen gebruikt.
  • Het effect van speciaalspaarder is voor gebruik van de maximale capaciteit hetzelfde gebleven.
Inkttolerantie
 • Het effect van het verminderen van de maximale hoeveelheid schade die wordt opgelopen door in de inkt van de tegenstander te stappen is versterkt.
 • De snelheid waarmee schade wordt toegebracht door in de inkt van de tegenstander te stappen is verlaagd.
Vliegende start
 • Als de vliegende start is geactiveerd, zal de duur ervan met 7,5 seconde worden verlengd voor elke tegenstander die is bekliederd of assist die daarvoor is gegeven.
Revanche
 • Tegenstander die gemarkeerd worden met revanche zullen nu de straffen opgelegd krijgen van repercussie (extra tijd voor respawn, verdere verlaging van speciale meter bij respawnen) als ze bekliederd worden.
Markeerstift
 • Duur verlengd van zes naar twaalf seconden.
Repercussie
 • Mate toegenomen waarin het effect van een comeback teniet wordt gedaan van 80% naar 85%.
Rolmodel
 • Nadat rolmodel is gebruikt, krijgt de speler de effecten van hardloper, zwemdiploma en inkttolerantie voor ongeveer drie seconden.
Opfrisser
 • De statusverbetering als opfrisser actief is, is verlaagd van 1,2 maal de waarde van de sterkte van je uitrusting naar 1 maal die waarde.
Ninja-inktvis
 • Ninja-inktvis neutraliseert nu ongeveer 20% van het effect van de zwemdiploma.

 • Puntenvereisten voor het gebruik van de volgende speciale wapens zijn aangepast:

Wapen Voor aanpassing Na aanpassing
Lunablaster Neo 180 170
Knalblaster Neo 180 170
Zink Mini-Spetling 200 190
Klodderblaster
Heldenblaster (replica)
170 190
Morser Deco 200 220
Spetling
Helden-Spetling (replica)
180 200

 • Er is een probleem opgelost waarbij het scherm van de inkttank per vergissing leeg leek te zijn als je in de inktvisvorm was en je inkt bijna op was.
 • Er is een probleem opgelost waarbij spelers sneller omhoog liepen dan normaal door herhaaldelijk op de B-knop te drukken tijdens het lopen.
 • Er is een probleem opgelost waarbij spelers die op een muur ondergedompeld waren in inkt gedetecteerd werden door het vizier van tegenstanders die aan de andere kant van de muur stonden.
 • Er is een probleem opgelost waarbij het schietbereik van bepaalde wapens bij het vuren vlak voor het landen incorrect werd vergroot.
 • Er is een probleem opgelost waarbij spelers in levelobjecten verdwenen als het landingspunt van hun supersprong omringd werd door obstakels.
 • Er is een probleem opgelost waarbij de landings- of impactindicator incorrect werd weergegeven als je tijdens het klaarmaken van je subwapen naar een horizontaal plafond keek.
 • Er is een probleem opgelost waarbij schoten van blasterwapens bepaalde muren niet bekliederden.
 • Er is een probleem opgelost waarbij kort opgeladen schoten van opladerwapens niet werden gelost in de richting van het vizier, maar juist direct verdwenen als je van inktvisvorm naar kindvorm veranderde.
 • Er is een probleem opgelost waarbij schoten van morserwapens bepaalde stukken terrein oversloegen en het gebied dat verderop lag bekliederden.
 • Er is een probleem opgelost waarbij de animatie als je raak schoot met een Klotstrommel niet op de juiste plek werd weergegeven wanneer het draaiende gedeelte van het schot geplaatste objecten zoals Inktgordijnen direct raakte.
 • Er is een probleem opgelost waarbij een onnodige animatie verscheen als een Curlingbom over een spons gleed.
 • Er is een probleem opgelost waarbij sponzen niet van grootte veranderden als ze aan een bepaalde kant door een Curlingbom werden geraakt.
 • Er is een probleem opgelost waarbij het lastig was om Inktmijnen op de top van de toren te plaatsen in Torentwist.
 • Bij het aanvallen van een speler die een Splashdown-special deed vlak voor hun afdaling, bepaalde voorheen de sterkte van de internetverbinding of er schade werd toegebracht of niet. Het toebrengen van schade in deze situatie is niet langer afhankelijk van de kwaliteit van de internetverbinding.
  • Als gevolg van deze verandering zal het, wanneer je tegenstanders aanvalt net voordat ze naar beneden gaan, niet langer lijken of ze geen schade oplopen als ze dat eigenlijk wel zouden moeten hebben.
 • Er is een probleem opgelost waarbij bij spelers die kwastwapens gebruikten tegelijkertijd een aanval en Superlanding uitvoerden tijdens een supersprong de Superlanding niet werd geactiveerd.
 • Er is een probleem opgelost waarbij een speler die door spatschade werd geraakt door een schot van de Inktjet geen schade opliep als deze niet als raak werd weergegeven op het scherm van de schutter, maar als raak werd weergegeven op het scherm van de getroffene.
 • Er is een probleem opgelost waarbij de animatie van de Magistraal bleef afspelen op de schermen van andere spelers als je op een inktrail kwam terwijl je de Magistraal gebruikte.
 • Er is een probleem opgelost waarbij de regenanimatie van de Spetterbui niet op de juiste plek werd weergegeven als je door het effectgebied zwom.
 • Het beklimmen van oppervlakten met de Barstbubbel waar bekliederbare muren verbonden zijn met niet-bekliederbare muren is nu makkelijk.
 • Er is een probleem opgelost waarbij repercussie niet werd geactiveerd als je werd verslagen door een tegenstander met die vaardigheid als je zelf ook het repercussie-effect op jouw uitrusting had toegepast.
 • Het repercussie-effect is aangepast. Als een speler dit effect op zijn personage heeft toegepast, zullen bondgenoten die worden bekliederd door de explosie van de Bazookarper nadat de tijdslimiet afloopt hiervan geen effect ondervinden.
 • Als een tegenstander die je bekliedert repercussie of revanche gebruikt en de effecten van deze vaardigheden zijn geactiveerd, zal die activering duidelijk op het scherm verschijnen tijdens het wachten om te respawnen.
 • Er is een probleem opgelost voor Torentwist-gevechten waarbij spelers die gevangen zaten tussen een stuk terrein en het metalen roostergedeelte van het platform van de toren het object werden ingeduwd.
 • Er is een probleem opgelost voor Bazookarper-gevechten waarbij de animatie van de explosie van de Bazookarper pas werd getoond na de daadwerkelijke explosie als het schot een Inktgordijn of uitgeklapte Plenzer raakte.
 • Er is een probleem opgelost voor Schelpenstrijd waarbij de barrière op hetzelfde moment werd vernietigd als het doel omlaag ging wanneer schelpen op het dak van het doel belandden als deze in open positie was.
 • Er is een probleem opgelost voor Schelpenstrijd waarbij door tegenstanders geworpen schelpen niet konden worden opgeraapt als deze werden aangeraakt als de internetverbinding van de speler zwak was.
 • Er is een probleem opgelost voor Schelpenstrijd-wedstrijden waarbij spelers beschermd bleven in het bovenste gedeelte van het doel.
 • Er is een probleem voor Zeesterrenstage waarbij het plaatsen van obstakels afwijkingen konden vertonen waardoor asymmetrie ontstond tussen de twee delen van het level.
 • Er is een probleem opgelost voor Walruswerf waarbij bubbels van de Bellenblazer die onder de centrale brug ontploften per vergissing het pad op de brug bekliederden.
 • Er is een probleem opgelost voor Walruswerf waarbij de oppervlakten van de ophaalbrug niet meetelden op de grondkaart als ze op een bepaald tijdstip werden ingekleurd als ze in beweging werden gebracht door bommen of andere objecten.
 • Er is een probleem opgelost voor Klipvisklipper tijdens Bazookarper-gevechten, waarbij spelers van boven het doel ver in het grondgebied van de tegenstander konden komen.
 • Er is een probleem opgelost voor Snoekduik-skatepark tijdens Bazookarper-gevechten waarbij spelers ver in vijandelijk grondgebied konden komen door de zijkant van een krat onbekliederbaar te maken en dit krat vervolgens te gebruiken.
 • Er is een probleem opgelost voor Snoekduik-skatepark tijdens Bazookarper-gevechten waarbij spelers van boven het doel ver in vijandelijk grondgebied konden komen.
 • Er is een probleem opgelost voor Grondelgroeve waarbij spelers ver in vijandelijk grondgebied konden komen door lichthellende oppervlakten en de hoeken van bepaalde stukken terrein te gebruiken.
 • Er is een probleem opgelost voor Grondelgroeve waarbij rimpelingen, die door het bewegen door inkt tijdens het zwemmen op lopende banden, op de verkeerde plek werden weergegeven.
 • Er is een probleem opgelost voor Grondelgroeve waarbij spelers in bepaalde objecten konden bewegen als ze vanuit een bepaalde hoek de objecten benaderden.
 • Er is een probleem opgelost voor Grondelgroeve waarbij Inktgordijnen en Inktsprinklers direct braken als ze aan het begin van een lopende band werden gebouwd.
 • Er is een probleem opgelost voor Grondelgroeve waarbij Inktgordijnen en Inktsprinklers afbraken aan het einde van bepaalde lopende banden.
 • Er is een probleem opgelost voor Grondelgroeve tijdens Torentwist-gevechten waarbij spelers van de toren konden springen in het gebied bij het derde checkpoint, een inktrail konden bereiken en ver in vijandelijk gebied konden komen.

Aanpassingen aan Salmon Run

 • Er zijn vijf nieuwe wapens aan de wapenlijst toegevoegd als je Salmon Run speelt bij de Flipper.
 • Er is een probleem opgelost waarbij spelers heel soms in het levelobject belandden als ze in contact kwamen met de eiermand als hier een gouden ei in zat.
 • Er is een probleem opgelost waarbij schade-indicatoren niet werden weergegeven of schade werd geregistreerd door de zwakke plek van Staal aan te vallen als meerdere Stalen zich op dezelfde plek verzamelden.
 • Er is een probleem opgelost waarbij spelers heel af en toe geen gouden eieren konden oppakken als meerdere spelers hetzelfde gouden ei probeerden op te pakken en waarbij de speler vervolgens uit de wedstrijd werd gezet.
 • Er is een probleem opgelost waarbij spelers hun neergeschoten vriend niet konden redden, zelfs wanneer ze direct met een Klodderbom worden geraakt, wanneer de kwaliteit van de internetverbinding slecht is.

Aanpassingen aan toeschouwerstand

 • Er is een probleem opgelost in privégevechten wanneer een speler de toeschouwerstand gebruikt, waarbij er een geluidseffect in het midden van het level wordt gespeeld alsof de speler zichzelf ondergedompeld had in inkt.
 • Er is een probleem opgelost waarbij de trefferindicatoren voor de Magistraal niet correct werden weergegeven bij het schakelen tussen het perspectief van een speler die de Magistraal gebruikt en andere perspectieven.

Andere aanpassingen

 • Als een speler rang X heeft bereikt in het profgevecht dat hij op dat moment speelt, kan hij een speciale pose aannemen door de L- en R-stick tegelijk in te drukken als hij in de lobby is.
 • Er is een probleem opgelost in het uitrustingenmenu waarbij de volgorde van de kapsels voor meisjes verschilde van de volgorde waarin ze in spelerinstellingen werden weergegeven.

Aanvullende informatie

Met versie 3.0.0 kun je niet langer potjes spelen met spelers die een eerdere versie gebruiken.

Mogelijk heb je extra opslagruimte nodig om deze content te kunnen downloaden. Als er niet genoeg vrije ruimte is in het systeemgeheugen van het Nintendo Switch-systeem, gebruik dan een compatibele microSD-kaart (ga naar Service en info voor meer informatie). Je kunt zien hoeveel vrije ruimte er in het systeemgeheugen of op de microSD-kaart is door vanuit het HOME-menu naar de systeeminstellingen te gaan en daar GEHEUGENBEHEER te kiezen.

Gerelateerde categorieën