• {{pageTitle}}

  , {{gameSystem}}

  Vanaf: {{regularPrice}}{{lowestPrice}}

 • Welkom bij de Nintendo-klantenservice

  Krijg hulp voor je Nintendo-systemen, -software en -diensten

  Software-update: 28 februari 2018

  Er is nu een software-update beschikbaar die toegang biedt tot nieuwe functies en aanpassingen in Splatoon 2. Om de software bij te werken start je de game op terwijl je Nintendo Switch-systeem is verbonden met het internet. De softwareversie na deze update is 2.3.0.

  Inhoud van de update

  Aanpassingen aan de multiplayerstand

  • Een probleem waarbij de camera in het terrein verdween en er even niets zichtbaar was op het scherm, doordat de speler met zijn rug tegen een muur herhaaldelijk sprong, komt minder snel voor.
  • Probleem verholpen waardoor een speler even langzamer bewoog, als hij onder water tegen een helling opliep.
  • Probleem verholpen waarbij, op het scherm van de speler, de animatie op de inktcontainer even in het midden van het level werd vertoond, als tijdens het opladen onder water een subwapen beschikbaar kwam.
  • Probleem verholpen waardoor een speler die de barrière bij het startpunt van de tegenstanders aanraakte, hoger werd weggeslingerd dan bedoeld, en tegelijkertijd kon springen.
  • De sprongkracht van een speler die op een spons in de kleur van het vijandelijke team staat is verminderd.
  • Zeldzaam probleem verholpen waardoor een in een hoek gegooide Robobom door het terrein zakte.
  • Probleem verholpen waardoor subwapens, schelpen of superschelpen door het terrein vielen als ze werden gegooid naar een punt waar het terrein en het hek elkaar raakten.
  • Probleem verholpen waardoor het dradenkruis van bepaalde wapens aangaf het doel niet te zullen raken als op de rand van een Inktgordijn werd gericht, terwijl het schot in werkelijkheid wel doel raakte.
  • Probleem verholpen waardoor, als een schot werd geblokkeerd door de barrière bij het startpunt van de tegenstanders, de muren aan de andere kant van de barrière wel werden gekleurd.
  • Probleem verholpen waardoor, als een schot werd geblokkeerd door een Inktgordijn of Plenzer, de animatie de verdwijnende inkt liet zien aan de andere zijde van het Inktgordijn of de Plenzer.
  • Zeldzaam probleem verholpen waardoor een speler bij gebruik van een knallerwapen door de Plenzer van een tegenstander bewoog.
  • Zeldzaam probleem verholpen waardoor, als de Plenzer van een speler werd vernietigd op het moment dat het werd geopend, de schade aan de Plenzer daarna incorrect werd toegekend.
  • Probleem verholpen waardoor Plenzers in het terrein verdwenen als de speler de Plenzer-wapens klaarmaakte en gebruikte terwijl hij de hoek van het terrein aanraakte.
  • Probleem verholpen waardoor Inktsprinklers geen schade toebrachten als ze deels binnen het terrein werden geplaatst.
  • Probleem verholpen waarbij een speler die Inktsprinklers op zo'n manier gebruikte dat er twee tegelijkertijd landden, beide Inktsprinklers geactiveerd werden.
  • Probleem verholpen waardoor de inkt uit een Inktjet de vloer niet kleurde als de Inktjet in een ruimte met een laag plafond werd gebruikt.
  • Probleem verholpen waardoor, als met Spetterraketten werd geschoten op een ruimte met een plafond, de animatie die aangeeft waar de Spetterraketten landen even op het plafond werd getoond.
  • Probleem verholpen waardoor de Magistraal de grond niet kleurde als ermee werd geschoten op de barrière bij het startgebied van de tegenstanders.
  • Probleem verholpen waardoor de speler in het terrein zakte als hij de Superlanding uitvoerde in de buurt van het torenhek en het terrein.
  • Probleem verholpen waardoor, als de Superlanding werd uitgevoerd op een bepaald terrein, het personage niet juist landde en de speler hem niet langer kon besturen.
  • Probleem verholpen waardoor, als de Superlanding boven op bepaalde vormen sponzen werd uitgevoerd, de speler in de spons verdween.
  • Probleem verholpen waardoor de speler met de Barstbubbel lichamelijke schade kon toebrengen aan een speler aan de andere kant van een dunne muur.
  • Probleem verholpen in de spetterzones, waar de strafpuntenweergave verdween als de tegenstanders een gebied in bezit namen op het moment dat de teller nul bereikte.
  • Probleem verholpen in Bazookarper, waar twee Bazookarpers in het level verschenen als op een bepaald moment de verbinding werd verbroken.
  • Zeldzaam probleem verholpen in Bazookarper, waar de Bazookarper geen schade toebracht als hij werd afgevuurd op het Inktgordijn of de Plenzer van een tegenstander.
  • Probleem verholpen in Schelpenstrijd, waar de barrière op het scherm van sommige spelers leek te zijn vernietigd als een speler hem vlak voor het einde van de extra tijd onder vuur nam, maar het gevecht eindigde voordat de barrière werd verwoest.
  • Probleem verholpen in Schelpenstrijd, waar een mand schelpen op een hoger gelegen gedeelte spelers het zicht ontnam.
  • Probleem verholpen in Tonijntorens, waar de startpositie van een van de teams niet helemaal juist was.
  • Probleem verholpen in Bazookarper, waar een speler nabij het startpunt in Hamerhaaihaven niet onder de inkt op muren kon bewegen, ook al konden die muren wel worden gekleurd.
  • In de stand Bazookarper is de locatie van sommige inktrails in Hamerhaaihaven veranderd, zodat ze niet kunnen worden gebruikt om de Bazookarper te verplaatsen naar een hoog platform op de basis van je team.
  • Aangepast, zodat de bovenkant van zeecontainers in de spetterzones van Zeeleeuwloods niet meetellen als veroverd gebied.
  • Probleem verholpen in het centrale gebied van Vistorisch museum, waar een speler die in een pilaar klom door het terrein zakte en naar beneden viel.
  • Probleem verholpen in Vistorisch museum, waar als de speler een Kleefbom of vergelijkbaar voorwerp tegen de rand van het glazen dak gooide, de bom op het dak terechtkwam en bleef steken.
  • Aangepast, zodat de bovenkant van displays in de spetterzones van Vistorisch museum niet meetellen als veroverd gebied.
  • Probleem verholpen in Piranha Plaza, waar als een speler een Superlanding uitvoerde in een smal gebied tussen een hek en het terrein, de speler in het terrein verdween.
  • Probleem verholpen in Piranha Plaza, waardoor de speler onbedoeld werd teruggeduwd als hij in een smal gebied tussen een hek en het terrein ging staan.
  • Probleem verholpen bij de waterpartij in het centrale gedeelte van Piranha Plaza, waar bommen en luchtbellen uit de Bellenblazer op een onnatuurlijke manier verdwenen.
  • In de stand Bazookarper in Piranha Plaza is het bord dat aangeeft dat de Bazookarper niet kan worden meegenomen een klein beetje verplaatst, zodat een speler minder snel vast komt te zitten tussen het pad en het bord.
  • Probleem verholpen in de stand Bazookarper, waar in het centrale gedeelte van Piranha Plaza de Bazookarper opnieuw tevoorschijn kwam en in het terrein stak, als een speler die de Bazookarper vasthield onder een hoog platform ging staan en het wapen verloor.
  • De specificaties van bepaalde hoofdwapens zijn aangepast.

  Wapen Omschrijving van de aanpassingen
  Kladderwerper
  Kladderwerper Pro
  • Het aantal inktspetters per schot is verhoogd.
  .52 Kaliter
  .52 Kaliter Deco
  • De hoeveelheid schommeling na het eerste schot is verlaagd, terwijl de tijd voordat de maximale schommeling wordt bereikt bij aanhoudend vuren is verhoogd.
  Straalplonzer
  Gemodde Straalplonzer
  • De schommeling bij een schot direct na een sprong is met circa 20% verminderd.
  Knalblaster
  • De tijd tussen schoten bij het continu vuren van het wapen is verkort van 22/60 naar 20/60 seconde.
  • Het inktbereik en het aantal spetters dat neervalt is aangepast, zodat het ingekleurde gebied niet te groot wordt door de hierboven genoemde verbetering van het continu vuren.
  L-3 Stompsnuit
  L-3 Stompsnuit D
  • De schietsnelheid is met ongeveer 25% verhoogd, terwijl het bereik onveranderd is gebleven.
  H-3 Langsnuit
  • Aangepast, zodat de schommeling na een schot niet toeneemt, ook niet als direct na een sprong wordt geschoten.
  • Het dekkingsgebied van de inkt waar deze het doel treft is vergroot.
  Carbonroller
  • De afstand waarbij de maximale schade wordt toegebracht met een horizontale zwaai is met ongeveer 35% vergroot.
  E-liter 4K
  Gemodde E-liter 4K
  • De snelheid van volledig opgeladen schoten is met ongeveer 50% verhoogd, terwijl het bereik onveranderd is gebleven.
  Mini-Spetling
  • De tijd voordat het herladen van inkt na een schot begint, is met circa 50% verminderd.
  Blusling
  • De tijd dat een schot voortduurt is met circa 25% verlengd.
  Dubbelplonzer
  • De schommeling na een schot is met circa 20% verminderd, als het eerste schot wordt afgevuurd vanuit de standaardpositie (dus niet met een aangelegd wapen).
  Paraplenzer
  • Het inktbereik is vergroot.

  • De specificaties van bepaalde subwapens zijn aangepast.

  Subwapen Omschrijving van de aanpassingen
  Springschotel
  • De positie van de tegenstanders in het getroffen gebied wordt getoond op de terreinkaart van alle bondgenoten.

  • De specificaties van bepaalde speciale wapens zijn aangepast.

  Speciaal wapen Omschrijving van de aanpassingen
  Spetterraketten
  • De speler kan op de ZL-knop drukken en, gedurende de periode tussen het in gereedheid brengen en het vuren van het wapen, rondbewegen in inktvisvorm.
  Inktjet
  • De speler kan sneller van richting veranderen dan voorheen.
  Barstbubbel
  • De speler kan sneller van richting veranderen dan voorheen.

  • De specificaties van de benodigde punten voor bepaalde speciale wapens zijn aangepast.

  Wapen Voor aanpassing Na aanpassing
  Gemodde Superspetter jr. 190 180
  Tentatek Superspetter 230 210
  .96 Kaliter 200 190
  Gouden Dynamoroller 200 190
  Roller
  Heldenroller (replica)
  170 180
  Morser Deco 190 200

  Aanpassingen beoordelingsgraad

  • Probleem verholpen in profgevechten, waar als er vóór het begin van een gevecht een verschil was in het aantal spelers, dit niet werd aangemerkt als een oneerlijk gevecht.

  Aanpassingen Salmon Run

  • Aangepast, zodat meer van de beoordelingsgraad kan worden meegenomen naar het volgende gevecht als de speler de titel baas heeft, en beschikt over een beoordelingsgraad van 100 of meer.

  Huidige titel en beoordelingsgraad Volgende titel en beoordelingsgraad
  Baas 100~199 Baas 100
  Baas 200~299 Baas 200
  Baas 300~399 Baas 300
  Baas 400~999 Baas 400

  • Aangepast, zodat 'Max. risiconiveau!' aan het begin van een gevecht in beeld verschijnt als een level het maximale gevaarsniveau heeft.
   • In de onlineversie van Salmon Run bepalen de titel en beoordelingsgraad van het team of een level het maximale gevaarsniveau heeft.
  • Probleem verholpen waardoor een Klodderbom die in de mond van een Salmodrone werd gegooid geen schade toebracht.
  • Probleem verholpen waardoor een speler geen schade opliep als hij sprong tijdens de aanval van een Snaai.
  • Zeldzaam probleem verholpen waardoor, nadat een Staal was verslagen, de registratie van treffers op het bovenlichaam actief bleef.
  • Probleem verholpen waardoor de verticale zwaai van een roller een onbedoelde vorm creëerde, wanneer vier spelers hun wapens in een bepaalde positie hielden.
  • Zeldzaam probleem verholpen waardoor een Salmodrone bij een hoge moeilijkheidsgraad in het terrein verdween
  • Probleem verholpen waarbij Salmini na afloop van het Griller-evenement achterbleef in de volgende golf.
  • Zeldzaam probleem verholpen waardoor de eiermand niet verscheen nadat de golf begon.
  • Probleem verholpen waardoor, bij het spelen met een vriend in een team waarin beide vrienden dezelfde titel hebben, de speler werd gezien als ondersteuning voor een speler met een lagere titel, en de beoordelingsgraad na afloop niet werd verhoogd.

  Aanpassingen stand voor één speler

  • Probleem verholpen waarbij de speler door het uiteinde van een inkttoeter werd weggeduwd en door het terrein viel.
  • Probleem verholpen waarbij een speler door het terrein viel als een in de inkt verborgen kist op hetzelfde punt verscheen als de speler.
  • Probleem verholpen waardoor een Octobal geen schade opliep door andere aanvallen, terwijl hij werd geraakt door een Spetterbui.
  • Probleem verholpen waardoor een speler direct nadat hij weer tot leven werd gewekt buiten het terrein viel, als hij op een bepaald moment in level 24 werd verslagen.

  Overige aanpassingen

  • Probleem verholpen bij het nemen van foto's met amiibo in sommige multiplayer-levels, waardoor bij bepaalde cameraposities de voeten van de speler in de grond staken of erboven zweefden.
  • Probleem verholpen waardoor een deel van het haar van de jongen niet goed werd weergegeven als de Inktvisoorbellen of het Stofmasker waren uitgerust.
  • Probleem verholpen in de toeschouwerstand, waar de animatie bij een treffer niet juist werd weergegeven als de game vanuit het perspectief van de speler werd bekeken, en de speler een tegenstander met een Plenzer raakte.
  • Probleem verholpen waarbij bepaalde objecten transparant werden in de toeschouwerstand, als de game vanuit het perspectief van de speler werd bekeken.
  • Probleem verholpen waardoor het aantal verbroken verbindingen uit de laatste 50 gevechten opliep in SplatNet 2, als een toekijkende speler zich aansloot bij een privégevecht.
  • Probleem verholpen waardoor het beeld onnatuurlijk donkerder werd, afhankelijk van de camerapositie en -richting op de schietbaan.

  Aanvullende informatie

  Met versie 2.3.0 kun je niet langer potjes spelen met spelers die een eerdere versie gebruiken.

  Mogelijk heb je extra opslagruimte nodig om deze content te kunnen downloaden. Als er niet genoeg vrije ruimte is in het systeemgeheugen van het Nintendo Switch-systeem, gebruik dan een compatibele microSD-kaart (ga naar Service en info voor meer informatie). Je kunt zien hoeveel vrije ruimte er in het systeemgeheugen of op de microSD-kaart is door vanuit het HOME-menu naar de systeeminstellingen te gaan en daar GEHEUGENBEHEER te kiezen.