Welkom bij de Nintendo-klantenservice

Krijg hulp voor je Nintendo-systemen, -software en -diensten

Algemene informatie

Gebruik onderstaande informatie voor alle stroomgerelateerde problemen met je Wii-systeem. Let op: uit onze ervaringen is gebleken dat het merendeel van alle stroomproblemen veroorzaakt wordt door niet door Nintendo goedgekeurde of beschadigde accessoires (zoals gerafelde controller- en AV-snoeren, etc.). Vermijd het gebruik van deze producten.