Welkom bij de Nintendo-klantenservice

Krijg hulp voor je Nintendo-systemen, -software en -diensten

Mii-personagekanaal: extra mogelijkheden in de zaal

  • Houd de B-knop ingedrukt en verplaats de cursor om het beeld te verschuiven.
  • Druk op de plus- of minknop om in en uit te zoomen.
  • Wijs met de Wii-afstandsbediening naar een Mii-personage om zijn of haar personagenaam weer te geven en de favorietenstatus aan te passen.
  • Pak een Mii-personage op en verplaats hem of haar door erop te richten met de Wii-afstandsbediening en vervolgens de A- en B-knop ingedrukt te houden. Sleep een Mii-personage naar een menupictogram en laat de knoppen los, om dat menuonderdeel te openen met het personage.
  • Let op: een Mii-personage dat naar het wispictogram is gesleept, kan niet worden hersteld.