• {{pageTitle}}

  , {{gameSystem}}

  Vanaf: {{regularPrice}}{{lowestPrice}}

 • Welkom bij Nintendo Support

  Krijg hulp voor je Nintendo-systemen, -software en -diensten

  Garantie - Game Boy Micro-hardware

  Nintendo of Europe GmbH garandeert dat dit product op het moment van verkoop volledig vrij is van gebreken, zowel in materiaal als in afwerking, voor een periode van 12 maanden vanaf de dag van aankoop binnen de Europese Economische Ruimte.
  Als dit niet het geval is, biedt Nintendo de koper de keuze tussen reparatie of vervanging. In beide gevallen zullen de kosten voor Nintendo zijn. Nintendo accepteert geen enkele andere claims in relatie tot de garantie, in het bijzonder claims die betrekking hebben op beschadigingen die niet onder de garantieregeling vallen.
  De garantie vervalt wanneer de beschadiging is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling, onredelijk gebruik, verbouwing, ongeoorloofde reparatie of ieder ander gebruik dat niet overeenkomt met de instructies van Nintendo, zowel door de koper als door derden. De garantie vervalt ook bij beschadigingen die per ongeluk zijn ontstaan.
  Het dient duidelijk te zijn dat deze garantie gerespecteerd dient te worden naast een eventuele wettelijke garantieverplichting van de winkel waar het product is gekocht. Deze wettelijke verplichting dient op geen enkele manier beperkt te worden door de garantie die door Nintendo wordt geboden.

  Als de periode van 12 maanden is verstreken of als de beschadiging niet door de garantie gedekt wordt, kan Nintendo of Europe GmbH het product onder bepaalde voorwaarden repareren of vervangen.

  Wanneer het product vervangen wordt, zal de klant voorzien worden van een product dat zowel intern als extern in perfecte staat verkeerd. Ieder gerepareerd of vervangen product zal een nieuwe garantie bevatten van Nintendo of Europe GmbH.

  Als de vervanging of reparatie onder de garantie valt, zal het proces ongeveer 3 weken in beslag nemen, inclusief het verzenden van het product.

  Nintendo-producten waarvan de reparatie of vervanging onder de garantie viel, zullen zonder extra kosten voor de klant worden teruggestuurd. Reparaties die niet onder de garantie vielen, kunnen betaald worden door middel van rembours (betaling bij ontvangst). De totale kosten bestaan uit de kosten voor de reparatie of vervanging plus een standaard bedrag (€ 10,63) voor administratie- en verzendkosten.

  De ontvangstbrief die met het product wordt meegestuurd wanneer het naar de klant geretourneerd wordt, zal als nieuw garantiebewijs functioneren voor het gerepareerde of vervangen Nintendo-product.

  Wanneer er een probleem is ontstaan bij een product van een licentiehouder (lees meer daarover bij de veelgestelde vragen: “Wat wordt bedoeld met 'licensed', 'licensee' en 'licence-holder'?”), dient er contact opgenomen te worden met de betreffende verkoper.

  Gerelateerde categorieën