Wet- en regelgeving

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Nintendo?

De piraterij van online-videospellen is de grootste uitdaging voor Nintendo op het gebied van piraterij. Daaronder wordt verstaan het uploaden en/of downloaden van ongeautoriseerde kopieën van Nintendo-spellen, en commerciële websites die omzeilingsapparaten aanbieden die worden gebruikt om ongeautoriseerde kopieën van Nintendo-spellen af te spelen.