Wat zijn de grootste uitdagingen voor Nintendo?

De piraterij van spellen via internet is de grootste uitdaging voor Nintendo op het gebied van piraterij. Daaronder wordt verstaan het uploaden en/of downloaden van ongeautoriseerde kopieën van spelbestanden van Nintendo, en commerciële websites die namaak Nintendo-producten of omzeilingsapparaten aanbieden die worden gebruikt om ongeautoriseerde kopieën van Nintendo-spellen af te spelen.