Wet- en regelgeving

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Nintendo?

De piraterij van spellen via internet is de grootste uitdaging voor Nintendo op het gebied van piraterij. Daaronder wordt verstaan het uploaden en/of downloaden van ongeautoriseerde kopieën van spelbestanden van Nintendo, en commerciële websites die namaak Nintendo-producten of omzeilingsapparaten aanbieden die worden gebruikt om ongeautoriseerde kopieën van Nintendo-spellen af te spelen.