Welkom bij de Nintendo-klantenservice

Krijg hulp voor je Nintendo-systemen, -software en -diensten

Wat gebeurt er met de Nintendo 3DS waarvandaan ik gegevens overdraag, wanneer de overdracht voltooid is?

Het systeemgeheugen van dit systeem wordt geformatteerd, waarbij alle gedownloade software en opgeslagen gegevens gewist worden.